Mette Amtoft


Om Mette Amtoft

Mit navn er er Mette Amtoft, og jeg har startet virksomheden Amtoft Organisationspsykologi i 1987.

 

Curriculum Vitae:
Mette Amtoft Cand. psych.
 
 
Fødselsår:
1954
 
Uddannelse Specialistgodkendelse Dansk Psykologforening: 1976 Lærereksamen, Hellerup Seminarium

1972 Musiksproglig student, Kildegård Gymnasium

1987 Psykologisk Embedseksamen, Københavns Universitet

• Organisationspsykologi

• Klinisk psykologi
 
Ansættelser og virksomhed 1976-83 Kildegårds Gymnasium, lærer. Idræt og dansk

1979-82 Bispebjerg Hospital, Børnepsykiatrisk Afdeling

1988-89 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Ballerup Kommune, klinisk psykolog

1989-91 Familieterapeut og projektleder, Familiecentret i Ringsted

1991-03 Organisationspsykolog, supervisor og familieterapeut

1994-00 Egen virksomhed og IS- partnerskab ”Amtoft og Strøier”

2000- Egen Virksomhed: Amtoft Organisationspsykologi :

Organisationsudvikling og leder- og projektlederuddannelse

2006-Erhoffs Familiefond. Bestyrelsesmedlem 

Kompetencer/ opgaver • Lederuddannelser eksterne og interne Bl.a Excecutive-MBA Facilitator på SIMI - VL DIEU-Proactive leadership I samarbejde med Professor Poul Strebel IMD

• Projektlederuddannelser- ekstene og interne bl.a.Novo Nordisk,NNE, DIEU PL 4 1987-1997- Kommunedata, Borealis

• Organisationsudviklingsprocesser

• Kompetenceudvikling,

• Coaching

• Videreuddannelse af organisationspsykologer og konsulenter

Kompetence og referenceliste kan fremskaffes ved forespørgsel

 
Undervisningserfaring: Global og lokal underisningserfaring. Har en læreruddannelse undervist siden 1976 – voksne og børn.

Mange uddannelsesforløb på engelsk
 
Publikationer: • "Folkeskolens fundamentale dilemma", Folkeskolen 1984

• "Jeg valgte at blive mor", Berlingske Tidende, 1983

• "Angsten for fremmede", Berlingske Tidende, 1985

• "Internalisering", Agrippa 1988

• "Projektledelse - lederen som fødselshjælper og teambuilder", DIEU

• "Kvalitet & Samarbejde", DIEU

• "Tempoprojekter & Individet", DIEU

• "Erkendelse og ledelse af forandringer", DIEU

• "Kvalitetsmedarbejderen som en velkommen gæst, DIEU

• "Storytelling as a Support Tool for Project Management", International Journal of Project Management, 1994 12. (ISSN 02637863)

• "Organisationsudvikling som leg og poesi” – I en tid, hvor fremtiden ikke er, hvad den har været, Ledelse i dag, nr. 24/Vinter 1996 6.årgang, nr. 4 (ISSN 0905-8966)

• ”Psykologisk kompetenceudvikling af projektledere – i projektledernetværk og andre lærende dialogfora…..”, Ledelse i dag, nr. 38/Forår 2000 10. årgang

• Ledelse af kompleksitet i projekter() Erhvervspsykologi nr. 3
 
 
 
Interesser:
• Musik, litteratur, kunst og idræt
 
Undervisningssprog: Engelsk og dansk samt skandinavisk

metteamtoft

Mette Amtoft