Konsulent & Organisationspsykologer


Konsulent & Organisationspsykologer

Mette Amtoft og Arne Vestergaard har udviklet to nye uddannesler:

"Kompleksitet, Organisation, Konsultation" er en to årig konsulent uddannelse der henvener sig til organisationskonsulenter med bagrund som psykolog, anden videregående uddannelse eller 3-4 års erhvervserfaring, der gerne vil videreudvikle sig og få en dybere forståelse for deres virke.
 
Formålet med uddannelsesforløbet har hentet inspriration fra Edgar H. Schein og vil således søge at udvikleorganisationspsykologers evne til at blive bedre til at arbejde tværvidenskabeligt, inddrage multiple positioner og perspektiver, samt hjælp organisation til at håndtere konstant foranderlig kompleks verden.
Uddannelsen forventes godkendt  som grundstammeforløb på specialiseringsmodulet for Arbejds- og Organisationspsykologer.
 
Der er plads til 12-14 personer.
 
"Organisationspsykologiske perspektiver på konsulentrollen" er et efteruddannelsesforløb i tre moduler. Kurset veksler mellem forlæsning, praktiske øvelser, cases og dialog, med det formål at udforske konsulenten i forhold til organisationsudvikling, forandring og ledelse.
Kurset henvender sig til interne og eksterne organisationskonsulenter og psykologer med nogen praktisk erfaring.
Der er plads til max 14 personer på kurset.

Der kan findes yderligere informationer om
begge uddannelser på www.complead.dk